Vi har nu uppgraderat ridskolan med ett nytt datorsystem från Hippocrates.se som ska förenkla vår vardag, samt ge dig som elev ett mervärde då du kan hantera dina lektioner och mycket annat i vår nya elevportal.

Från och med nästa termin kommer vi använda oss av detta system. Vi kommer göra hästutdelningar, gruppbyten/ersättare, anmälningar till aktivitet etc via systemet.
För att komma vidare innebär det att du som elev / målsman måste logga in i elevportalen och uppdatera er personliga information samt godkänna avtal/bestämmelser för gruppridning.
När du har gjort detta så hittar du länken till din personliga information längst upp till höger – klicka på ditt namn och välj “Inställningar”. Gör de ändringar som behövs och klicka sedan på knappen som det står “Spara grundinformation” på.
OBS: Om du märker att “Spara grundinformation” knappen inte går att klicka på, så beror det på att ditt lösenord behöver uppdateras då det är för svagt, eller att det inte är ändrat från de “standard” lösenordet som vi har satt för ridskolan. Ändra lösenordet så kommer du kunna spara dina uppgifter.
Om du inför vårterminen ska byta grupp kan det vara så att ditt gruppbyte inte har uppdaterats ännu, din grupp från höstterminen finns kvar. När vårterminen startar ska detta fungera.

I en övergångsperiod kan det förekomma fakturering från det gamla systemet innan alla delar är omlagda till Hippocrates.

Inloggning:
Du kommer i dagarna att få ett mail med inloggningsuppgifter. Om du inte får något sådant mail hör du av dig till oss på info@ridskolanstockby.se

Vänliga hälsningar
Ridskolan Stockby