Om ni planerar att inte behålla er ridplats till hösten skall denna sägas upp skriftligt via mejl.

Har du ej sagt upp din plats skriftligt innan sista uppsägningsdatum,så har du din plats kvar kommande termin vilket då betyder att terminsfakturan skall betalas.

Nästa möjlighet för att kunna säga upp sin plats sker i samband med nästkommande terminsskifte, vilket betyder att vi tar ej emot uppsägningar under påbörjad termin.

Utebliven betalning räknas EJ som uppsagd plats.