Vi vill göra alla uppmärksam på följande,

I och med det läget som vi idag befinner oss i med den pågående pandemin i samhället så kommer tomma lektionsplatser att med försiktighet att fyllas upp. Med de restriktioner och rekommendationer som idag finns gällande maxantal personer som får träffas, så måste på något sätt försöka att hålla nere antal människor som besöker vår anläggning. Så istället för att “banta” våra ridgrupper, dvs säga upp elever från sina platser så som andra ridskolor i landet har gjort, så kommer vi alltså att med stor försiktighet att tillsätta tomma lektionsplatser.

Detta gäller från och med nu och tillsvidare.