Tävlingsgrupp i dressyr på storhäst

 

Är du målinriktad, tävlingsintresserad och älskar att rida dressyr? Då tycker vi att du ska du söka till den nya tävlingsgruppen i dressyr som vi kommer att starta upp under VT 2021.

Under vårterminen kommer ridskolan att på försök dra igång en tävlingsgrupp i dressyr.

  • Gruppen ska innehålla minst 4 elever men max 6 stycken.
  • Hälften av gruppens elever ska vara juniorer (upp till 25 år).
  • Gruppens lektionstid kommer att vara förlagd på söndagar kl. 17.00-18.00
  • Gruppens instruktör/coach kommer att vara Ann Strömfelt
  • För att vara godkänd att söka till gruppen så ska man ha en fast egen ordinarie plats i någon ridgrupp på ridskolan.
  • Planen är att eleverna i gruppen i största möjliga mån skall rida samma häst på dessa lektioner men med undantag om häst befinner sig på vila, är skadad eller dylikt.
  • Eftersom gruppen avses bli exklusiv på olika sätt så får ingen ersättare sättas in. Vid långvarig sjukdom kan eleven avsäga sig sin plats och då återfå resterande del av terminsavgiften.
  • Gruppen är på försök och som elev kommer man att få behålla sin plats under två terminer, därefter kommer det att ske en utvärdering huruvida om gruppen skall fortgå eller ej.

Hur kommer då uttagningen till denna grupp att gå till?

Är man intresserad och uppfyller kraven ska man mejla in en skriftlig ansökan till info@ridskolanstockby.se

I ansökan ska man ange namn, personnummer, vilken grupp man rider i idag samt motivera med högst 500 ord varför man ska få en plats i denna grupp.

Därefter kommer man att kallas till en provridning.

Provridningen kommer att ske i grupp och kandidaterna kommer att bedömas av en extern bedömare, som har gedigen erfarenhet av både dressyr som tävlingsmoment samt av ridskoleverksamhet.

Låter detta kul och intressant så skicka då in en ansökan senast den 20 december. Kallelse till en eventuell provridning skickas ut i början av januari 2021.