Seriehoppning & Seriedressyr

Allmänn information

Seriehoppning och Seriedressyr är Ridskolan Stockbys utbildning i hur det går till att tävla. Våra elever får lära sig hur det går till på en tävlingsdag både när man rider och även hur det är att vara funktionär. Första gången man deltar på Seriedressyr och Seriehoppning ska man vara med på en teorigenomgång där vi pratar om upplägget för dagen, regler samt de olika funktionärsuppgifterna som finns. Alla som anmäler sig till Seriedressyr/Seriehoppning ska även vara beredd på att vara funktionär under dagen. För att kunna genomföra dagarna har vi hjälp av Lidingö Ryttarförenings Tävlingssektion.

Seriedressyr/Seriehoppning sträcker sig över hela läsåret, vi har två tillfällen av båda grenarna per termin. I slutet av vårterminen arrangerar Lidingö Ryttarförening Klubbmästerskap i hoppning och dressyr. För att delta på Lidingö Ryttarförenings Klubbmästerskap på lektionshäst ska man ha varit med på minst ett serietillfälle i samma disciplin under läsåret.

Propositionen (inbjudan) till varje tillfälle hittar du i kalendern här på hemsidan och i Hippocrates cirka en månad före tillfället.

På Seriedagarna brukar det vara full fart på ridskolan från tidig morgon till en bra bit in på eftermiddagen. Även om man inte ska vara med och rida är man välkommen att titta och heja på de som rider. Lidingö Ryttarförening håller en kafeteria öppen så alla kan få något i magen.

Sportsmanship
Sportsmanship innebär att man visar respekt för regler och motståndare, inte tillskansar sig fördelar på andras bekostnad samt uppvisar förmåga att behärska sig i både seger och nederlag. Sportsmanship innebär att man aldrig bestraffar hästen/ponnyn för att man själv är besviken över sitt resultat. Sportsmanship innebär att man alltid gratulerar sina medtävlandes prestationer och resultat. Sportsmanship innefattar även ett gott uppförande mot funktionärer och medtävlande. Sportsmanship innebär att man sätter hästens/ponnyns välbefinnande i första hand. Sportsmanship innebär att man själv tar hand om sin häst/ponny efter avslutad ritt (under förutsättning att ingen annan ryttare väntar), inte att man lämnar över den till förälder eller kompis bara för att man t ex t vill titta på något annat ekipage eller se hur det går i klassen.

Information Seriehoppning

Seriehoppning arrangeras av Ridskolan Stockby i samarbete med Lidingö Ryttarförening. Seriehoppningen är öppen för alla medlemmar i Lidingö Ryttarförening, ryttare på lektionshäst skall ha en ordinarie plats i ridgrupp på Ridskolan Stockby för att få delta. Syftet med Seriehoppningen är att utbilda deltagarna i hur det går till på en tävlingsdag, såsom regler, framridning och funktionärsarbete.
Vi vill att så många som möjligt skall kunna vara med, om man bara har ridkunskapen som behövs. Vi har inget krav på tävlingskläder, det du rider i på lektion fungerar lika bra på Seriehoppningen.

Seriehoppningen rids i fyra omgångar där en ryttare på ponny och en på häst utses som vinnare i varje omgång. Första tillfället du är med rider du bedömning A. 
Alla ryttare i varje omgång samlar på sig placeringspoäng som räknas ihop och vi får en vinnare av vardera serie. Ju fler omgångar man rider, ju fler poäng ha man chans att rida ihop. För att vinna hela serien skall man ha varit med på alla fyra omgångar. Alla tävlar mot alla, ryttarna rider på olika höjd beroende på vilken nivå man rider på. Den mer erfarne ryttaren får rida på en högre höjd.

Vi har även en serie för ryttare på privathäst. Där blandar vi ponny- och hästekipage som tävlar mot varandra. Ryttaren väljer sin höjd efter erfarenhet/nivå av de höjder som föreslås. I övrigt gäller samma bestämmelser som för ridskoleekipage.

Hur fördelas seriepoängen?
Vinst = 12 poäng
2:a plats =10 poäng
3:de plats=9 poäng
4:de plats=8 poäng osv…

Alla som har startat omgången får minst 1 poäng. Du har startat när du ridit igenom startlinjen för att påbörja din bana, så oavsett om du rider felfritt eller om du blir utesluten så har du startat och kommer få poäng för den omgången.

Varje omgång inleds med en teorilektion där vi går igenom hur tävlingsdagen genomförs, vilka regler som gäller på tävlingen och annat som är bra att veta för att tävlingsdagen ska bli så bra som möjligt. Det är även en genomgång av de olika funktionärsuppdragen som finns på en tävling. Det är obligatoriskt för alla deltagare att vara med på denna genomgång.
För att kunna genomföra Seriehoppningen måste alla som deltar också ställa upp som funktionär. Antingen utför du själv din uppgift eller så anmäler du i samband med din anmälan vem som utför din uppgift i ditt ställe.

Seriehoppningen är också en förberedelse för Lidingö Ryttarförenings Klubbmästerskap i hoppning.
För att få anmäla sig till Klubbmästerskapet i hoppning på våren måste man ha startat minst en omgång av Seriehoppningen under samma läsår. I propositionen för respektive omgång av Seriehoppning hittar du mer informationen, tex hur du anmäler dig och vad det kostar.

Information Seriedressyr

Seriedressyren arrangeras av Ridskolan Stockby i samarbete med Lidingö Ryttarförening i Ridskolan Stockbys lokaler och är öppen för alla medlemmar i Lidingö Ryttarförening inklusive LRF:s medlemmar som rider på ponnier från Lidingö Ponnyridskola.

Ryttare på lektionshäst ska ha ordinarie plats i grupp på Ridskolan Stockby för att delta. Lidingö Ponnyridskola bestämmer själv vilka regler som gäller för att deras elever ska få delta på deras ridskolehästar och vilka program deras elever får rida.

Seriedressyren är en tävling för ridskoleekipage som rids i fyra omgångar där en ryttare på ponny och en ryttare på stor häst utses som vinnare i varje omgång. Alla ryttare i varje omgång samlar på sig placeringspoäng som räknas ihop. Placering sker efter antalet genomförda omgångar och sedan totalpoäng, därefter får vi en vinnare av vardera serie.  

Alla tävlar mot alla, ryttarna rider olika program beroende på vilken nivå man rider på. Den mer erfarne ryttaren får rida ett svårare program. Vi jämför hur många procent av totalpoängen var och en har ridit ihop.

Placeringspoängen delas ut enligt följande: Vinst ger 12 poäng, andra plats ger 10 poäng, tredje plats ger 9 poäng, fjärde plats ger 8 poäng osv. Alla som fullföljt omgången (dvs ej avbrutit programmet) får minst 1 poäng.

Privathästekipage. Beroende på antal startande tävlar ponnyryttare för sig och hästryttare för sig. Vid för få startande i någondera Ponny eller Häst så blandar vi ponny- och hästekipage som då får tävla mot varandra. Ryttaren väljer själv program på lämplig nivå.

Varje omgång inleds med en teorilektion för de som inte tidigare deltagit i Seriedressyren där går vi igenom hur tävlingsdagen genomförs, vilka regler som gäller på tävling, vad man ska tänka på när man förbereder sig för att rida program och annat som är bra att veta för att tävlingsdagen ska bli så bra som möjligt. Det är även en genomgång av de olika funktionärsuppdragen som finns på en tävling. Det är obligatoriskt för alla deltagare att vara med på dessa genomgångar första omgången man deltar i Seriedressyren.

Syftet med Seriedressyren är att ni ska få träna på att tävla och lära er hur det går till på en tävlingsdag. Vi vill att så många som möjligt ska kunna vara med, om man bara har ridkunskapen som behövs. Vi har inget krav på ”tävlingskläder”, det du har när du rider lektion fungerar lika bra på Seriedressyren.

Sporrar och spö (gäller ridskoleryttare) ny regel från hösten 2019. Ryttare på ponny får rida med ett spö på max 75 cm. Ryttare på stor häst får rida med ett spö på max 110 cm. Sporrar får ej användas.

För att kunna genomföra Seriedressyren måste alla som deltar också ställa upp som funktionärer. Antingen utför du själv din uppgift eller så anmäler du i samband med din anmälan vem som utför din uppgift i ditt ställe. OBS! Viktigt att finnas på plats i tid för sin funktionärsuppgift så att klassen kan starta på utsatt tid. 

Seriedressyren är också en förberedelse för Klubbmästerskapet i dressyr. För att få anmäla sig till Klubbmästerskapet i dressyr måste man ha varit med på minst en omgång av Seriedressyren samma läsår.

I propositionen för respektive omgång av Seriedressyren hittar du mer information, tex hur du anmäler dig och vad det kostar.