Med anledning av den eskalerande pandemin samt att det råder tävlingsstopp i Stockholms län så har ridskolan i samråd med LRF beslutat att ställa in seriedressyren. Ridskolan kommer att istället anordna en dressyrträning, se separat inlägg om denna.

Påminner om att alla bör hålla sig uppdaterade på hemsidan och våra riktlinjer då dessa kan komma att förändras om nya direktiv inkommer från förbund och Folkhälsomyndighet.