Ridhusschema

Från och med måndag 6 mars påbörjas byggnadsarbete utanför Stora Ridhuset. Ridskolan kan med kort varsel flytta lektioner mellan ridhusen, framförallt under dagtid på vardagar.

Ridhusschema hittas via nedan länk: 

 

https://allocate.hippocrates.se?id=615

 

Lilla ridhuset är markerat med grönt och stora ridhuset med blått.

Varje lektion är markerad med respektive ridinstruktörs initialer.
AB = Anna Baker, AS = Ann Strömfelt, CE = Camilla Engström, CL = Camilla Lindelöf, KSÖ = Kristina “Krirri” Söderlund, KST = Kia Strandberg, LH- Lotta Harlestam, SA = Sandra Asp