Uppdatering 2022.03.24
Från och med fredag 25 mars är ridhusen och utebanan åter öppna för hästar från andra stall!

Uppdatering 2022.03.23
Smittläget är fortsatt oförändrat. Vi meddelar här på hemsidan när vi åter kan öppna ridhusen för hästar ej uppstallade på ridskolan.

Uppdatering 2022.03.16
Smittläget är lugnt, inga nya hästar har insjuknat. Om inga fler hästar visar symptom räknar vi med att öppna ridhusen ingen fredagen den 25 mars.

Uppdatering 2022.03.11
Smittläget är fortsatt oförändrat.
Seriedressyren den 13 mars kommer genomföras men bara med hästar uppstallade på ridskolan.

Uppdatering 2022.03.07
Smittläget är oförändrat.

2022.03.03
Flera hästar på ridskolan har uppvisat symtom på en lindrigare luftvägsinfektion. Då det är smittsamt kommer vi från idag den 3 mars stänga ridhusen för hästar som inte är uppstallade här på ridskolan.

Detta gäller båda ridhusen samt utebanan. Detta gäller till en början i tre veckor från och med idag den 3 mars. Vi kommer uppdatera informationen här om smittläget förändras.

Ridskoleverksamheten är igång som vanligt men vi påminner om vikten av att alltid byta kläder och sanera din utrustning om du vistas i olika stall.

Vistas du i olika stall eller lösdrifter?
I hästarnas värld finns det flera olika virus, bakterier och svampsporer som orsakar smittsamma sjukdomar hos häst, i vissa fall mycket allvarliga sjukdomar. Hästar kan vara smittsamma utan att ha symptom och vi människor kan bära med oss smittan mellan olika hästuppsättningar. Om man vistas i olika stall eller lösdrifter är det därför viktigt att tvätta sig och byta kläder mellan stallen/lösdrifterna. Det gäller även om man varit i ett annat stall bara en liten stund…

Följande gäller alltid men är särskilt viktigt nu:

  • Byt kläder och skor om du vistats i olika stall.
  • Tvätta kläder och utrustning i 60 grader.
  • Tvätta händerna med tvål och handsprit.
  • Gör rent hjälm, skor och väst med Virkon om du vistas i olika stall.
  • Använd olika handskar i olika stall.
  • Det bästa är att ha olika uppsättningar utrustning för olika stall.