Uppdatering 2022.01.17
Idag kan vi åter öppna ridhusen för hästar från andra stall!

Uppdatering 2022.01.14
Vi har inget nytt att rapportera. Hästen mår fortsatt bra, nästa planerade uppdatering blir på måndag.

Uppdatering 2022.01.12
De första provsvaren visar inte på något smittsamt virus. Vi kommer för säkerhets skull hålla ridhusen stängda veckan ut, information om när ridhusen öppnar kommer att finnas här på hemsidan.
Hästen är nu feberfri och mår bra.

2022.01.10
En häst på ridskolan har feber och vi kan inte utesluta att det är något smittsamt. Prov är taget och vi avvaktar provsvar. Detta innebär att anläggningen stängs för hästar som inte är uppstallade här. Detta gäller båda ridhusen samt utebanan. Detta gäller tillsvidare. Vi lägger ut information här på hemsidan, vilken kommer uppdateras efterhand.