Tack för en trevlig dressyrdag, nu finns protokoll och rosetter (för de som red på minst 55%) att hämta på kontoret.

Tack till Anns dressyrgrupp som hjälpte till att skriva protokoll.

Tack till Lidingö Ryttarförening som hjälpte till under dagen och som stod för domarens arvoden genom Projektstödet.

Nu ser vi fram mot hösten och hoppas att vi äntligen ska kunna genomföra klubbtävlingar igen!