Har du privathäst och vill ha tillgång till ridhusen, är du välkommen att lösa ridhusnyckel hos Ridskolan Stockby.

Nyckeln kostar 1300:-/termin. Du kan antingen lösa nyckel/häst och då kan även din medryttare utnyttja nyckeln eller lösa nyckel/ryttare och då kan du som person använda nyckeln oavsett vilken häst du rider. För att lösa ridhusnyckel kontaktar du Sandra via mail till sandra.asp@ridskolanstockby.se
Om du inte vill lösa en nyckel kan du betala 130:-/gång som du utnyttjar ridhuset. För betalning av enstaka gånger kontakta Sandra via mail sandra.asp@ridskolanstockby.se

En förutsättning för att nyttja ridhusen är att du är medlem i Lidingö Ryttarförening. Om du rider för instruktör eller tränare som ej är anställd av Ridskolan Stockby, kontrollera att F-skattsedel finns (alternativt att lön betalas ut via arbetsgivare.). Detta är ett krav för att undervisa på anläggningen.

Tillgänglighet i ridhusen – se ridhusschema för veckan.

Om inte annat anges är hoppning tillåten på söndagar kl. 14-17 i ett av ridhusen samt i lilla ridhuset på onsdagar efter kl. 20.45.

Organiserad träning med eller utan tränare kan ske efter kl. 18.00 lördagar och söndagar efter bokningsförfrågan mailats och accepterats av ridskolan.

På öppna tider kan likafullt manegevård ske, så kontrollera gärna innan du kommer att det finns möjlighet att nyttja ridhusen. 

Kom ihåg att mocka efter dig när du ridit i ridhusen, det finn grep och tunna placerad i ett av hörnen på båda ridhusen. Det finns även grep och tunna vid sandlådan på framsidan att användas vid ridning i paddocken och för er som kommer med transport.

 

På förekommen anledning vill Lidingö Ryttarförening (LRF) och Ridskolan Stockby AB återigen påminna alla ryttare som rider i området kring Långängen om var ridning får ske, dvs det är inte accepterat att rida i elljusspår, löpspår, gångvägar eller liknande.

Ridning får endast ske på av kommunen anvisade ridvägar. Ridvägarna finns angivna på en särskild karta på Lidingö stads hemsida,

Ridning får inte ske på trottoarer, cykelbanor, elljusspår, Mountainbikeleder, skidspår m m. Ridning får inte heller ske på öppna gräsytor då risk finns att marken kan bli förstörd av hästarnas hovar. Om du inte följer dessa regler riskerar du som har ridhuskort hos Ridskolan Stockby att förlora detsamma.

Hjälp oss att se till att alla bara rider på anvisade ridvägar så att vi alla kan njuta av en ridtur i de vackra omgivningarna kring Långängen.