Ridvägar på Lidingö

På förekommen anledning får Lidingö Ryttarförening (LRF) och Ridskolan Stockby AB återigen påminna alla ryttare som rider i området kring Långängen om var ridning får ske.

Ridning får endast ske på av kommunen anvisade ridvägar. Ridvägarna finns angivna på en särskild karta på Lidingö stads hemsida, https://www.lidingo.se/kartor/lidingoswebbkarta.4.2a171900123553edb7980003429.html .

Ridning får inte ske på trottoarer, cykelbanor, elljusspår, Mountainbikeleder, skidspår m m.

Ridning får inte heller ske på öppna gräsytor då risk finns att marken kan bli förstörd av hästarnas hovar.

Om du inte följer dessa regler riskerar du som har ridhuskort hos Ridskolan Stockby att förlora detsamma.

Hjälp oss att se till att alla bara rider på anvisade ridvägar så att vi alla kan njuta av en ridtur i de vackra omgivningarna kring Långängen.

Lidingö Ryttarförening (LRF)               Ridskolan Stockby