Är du målinriktad, tävlingsintresserad och älskar att rida dressyr?
Då tycker vi att du skall söka till tävlingsgruppen i dressyr till höstterminen.

  • Gruppen innehåller 4-max 6 elever.
  • Hälften av gruppens elever skall vara juniorer (upp till 25 år)
  • Gruppens lektionstid är förlagd till söndagar 17.00-18.00
  • Gruppens instruktör/coach är Ann Strömfelt.
  • För att vara godkänd att söka till gruppen skall du ha en egen ordinarie plats i någon ridgrupp på ridskolan, nivå JHD/HD-HE.
  • Planen är att eleverna i gruppen i största möjliga mån skall rida samma häst på dessa lektioner, med undantag om häst är på vila, skadad el dylikt.
  • Eftersom gruppen är exklusiv på olika sätt så får ingen ersättare sättas in. Vid långvarig sjukdom kan eleven avsäga sig sin plats och då återfå resterande del av terminsavgiften.
  • Elev som blir uttagen till gruppen behåller sin plats i två terminer, därefter sker ny uppridning/uttagning.

Är du intresserad och uppfyller kraven ovan maila en skriftlig ansökan till lotta.harlestam@ridskolanstockby.se.
I ansökan skall du ange namn, personnummer, vilken grupp du rider i idag samt motivera med högst 500 ord varför du skall få en plats i
denna grupp. Därefter kommer du kallas till uppridning.

Uppridningen kommer att ske i grupp och eleverna kommer att bedömas av en extern bedömare ihop med Ann Strömfelt.

Skicka in din ansökan senast fredag 5 maj. Uppridningen är den 21 maj på eftermiddag/kväll. Efter uppridningen återkommer vi med besked senast veckan efter.