Ridskolan Stockbys utbildningsplan

 

Sedan Höstterminen 2022 har vi en ny utbildningsplan för vår lektionsverksamhet.

Vi har, i och med den, utökat innehållet och kunskapsnivån i de flesta nivåerna.

Nivåerna följer inte alltid verksamhetsåret som i skolan där du går från 1:an till 2:an osv, utan grupperna kan ligga kvar på en och samma nivå längre än det. Det här beror på utvecklingen i gruppen och för den enskilda individen.

Ponny – målsättning 

Ponnyklubben

Vänder sig till barn från fem år som på ett lekfullt sätt och under enklare former få lära sig att umgås med ponnier. Hästkunskap och ”prova på” ridning ingår. Egen planering.

 

P1Barnmärken

Från sju år. Kännedom om ridskolan, under enklare former lära känna ridskoleponnyn.och dess miljö. Balansövningar för att bygga upp sitsarna där föräldrarna leder under första terminen, eller längre om så behövs. Som mål klara av att rida utan ledare i skritt och trav på de enklaste ridvägarna. Rider avdelning med tät. Introduceras till bommar i skritt och trav. Uteritt i skritt och ev. trav med föräldrar som leder.

 

P2Barnmärken

Lodrät sits och lätt sits i skritt och trav självständigt utan ledare. Lära sig reglera ponnyns tempo. Förberedelse för galoppfattning och öva på att galoppera. Introducera avdelning utan tät och kunna växla mellan den och avdelning med tät. Avdelning med tät så länge det behövs. Arbete med bommar i skritt och trav. Börja med galopp över bom/ cavaletti, prova hinder i följd. Uteritt i skritt och lite trav, ridlärare till fots. På denna nivå börjar våra söndagsaktiviteter.

 

P3Märke 1

Behärska nedsittning, lätt sits och lättridning. Klara av att fatta galopp och underhålla galoppen en viss sträcka. Hoppning över låga enkla hinder såsom kryss och rättuppstående hiunder, ca 30 cm. Berätta om de böjda spåren och använda sig av dem på ett enkelt sätt. Uteritt i skritt och trav med uppsutten ridlärare

 

P4Märke 2

Befästa galoppfattningarna. Galopp gemensamt på fyrkantspår och stor volt. Inverkansridning träder in, förståelse för ryttarens hjälper gällande start, stopp, vända, flytta och backa. Berätta om ställning samt böjning och vad det innebär. Introducera framdelsvändning och nosa på skänkelvikning. Hoppning i galopp över flera hinder i följd,  introducera längdhinder (oxer) studs samt lättare serier, ca 40 cm. Uteritt i alla gångarter.

P5 – Märke 3

Från P5 får man deltaga i ridskolans seriedressyr och seriehoppning
Dressyr:
LC:1 i tävlingssammanhang
Hoppning:  Ca 50 cm banor

Introducera hoppning i terräng. Ha god balans och en ändamålsenlig sits samt kunna inverka och påverka sin ponny i den riktning man har tänkt sig. Fortsatt arbete med ryttarens hjälper såsom start, stopp, vända, flytta, böja och rygga. Renodling innan samverkan. Fortsatt arbete med böjda spår, framdelsvändning, skänkelvikning. Introducera bogen in och tagen bakdel.

 

P6 – Märke 4

Dressyr: LC:1 och LC:2 i tävlingssammanhang

Hoppning: Ca 60 cm banor

Fortsatt arbete med grunderna för att träna på att kunna påverka sin ponny via sin sits och sina hjälper. Böjda spår, framdelsvändning, skänkelvikning olika linjer Bogen in, tagen bakdel, introducera bakdelsvändning och förvänd galopp.

 

P7 – Märke 5

Dressyr: LB:1 i tävlingssammanhang.

Hoppning:   Ca 70 cm banor

Större krav på att ryttaren har koll på sin hjälpgivning och vad det innebär för ponnyn i form av förståelse och utförande. Kunna påverka ponnyn via det gymnastiska arbetet till en ändåmålsenlig form. Ryttaren har en god inblick och förståelse för sin sits och hur man kan jobba med den även utanför ridningen. Fortsatt arbete med innehållet i P6 och kunna anpassa och nyansera detta utifrån ponnyns förmåga. Introducera skolorna.

 

Träningsgrupp Dressyr                 Nivå: P6-P7

Förutsättningen för att få deltaga i denna grupp är att man rider i en ordinarie ridgrupp också. Ridningen sker varannan vecka på fredagkvällarna mellan kl. 19.00-20.00. Antalet elever i gruppen är sex. Här har man möjlighet att få tävla genom att delta i Ponnycupen som arrangeras av Stockholmsdistriktet.

 

Träningsgrupp Hoppning                      Nivå: P6-P7

Förutsättningen för att få deltaga i denna grupp är att man rider i en ordinarie ridgrupp också. Ridningen sker varannan vecka på fredagkvällarna mellan kl. 19.00-20.00. Antalet elever i gruppen är sex

 

Kombigrupp

Nivå och förutsättning enligt dressyr och hoppgrupp. Eleven rider varje vecka, varannan gång dressyr varannan gång hoppning. Elever slussas över från kombigrupp till dressyr- respektive hoppgrupp. Ridningen sker på fredagkvällar mellan kl.18.00-19.00. Deltagare från denna grupp är även delaktiga i ponnycupen om respektive dressyr och hoppgrupp inte kan fylla platserna vid tävling.

 

Stor häst – Målsättning 

HA

Klara av att hantera hästen i stallet och göra iordning den inför ridlektionen. Lära sig hur man går in/ ställer upp och går ut ur ridhuset./ avstånd/ lucka Säkerhetstänk i stall och ridhus. Lära sig att få en god balans på hästryggen så att eleven kan behärska sin sits i skritt och trav i nedsittning, lätt sits och lättridning.

 

HB

Klara av hästen i skritt och trav i alla sitsar. Ha kunskap om ridvägarna och kunna rida på de enklaste vägarna i skritt och trav. Erövra en bra sits för att kunna få en bra inverkan. Förberedelse för galoppfattning och utföra galoppfattningar. Lära sig att trava över bommar. Lära sig att galoppera över bommar/ cavaletti och komma till hoppning över små hinder på ett enkelt sätt. Uteritt i skritt och trav med sin ridlärare

 

HC

Fr.o.m denna nivå får man deltaga på ridskolans seriedressyr och seriehoppning. Klara av hästen i alla gångarter och ha en god balans i sin sits. Kunna inverka på hästen med sin sits och sina hjälper i syftet att påverka hästen i den riktning man har tänkt sig. Genomgång av framdelsvändning och skänkelvikning. Klara av att hoppa enkla hinder och banor. Få förståelse för anridning på hinder. Vid tävling rida LC:1 i dressyr och hoppa ca 60 cm. Uteritt i skritt och trav, när tiden är mogen även galopp.

 

HD

Klara av att rida hästen i en balanserad och ändamålsenlig form. Eleven ska ha en god sits och kunna arbeta med sin sits/ kropp även utanför ridningen. Ha kunskap om utbildningsskalan för häst. Ha förståelse för anridning på hinder, kunna påverka galoppen. Uteritt i alla gångarter, hoppa enkla terränghinder. Vid tävling rida LC/ LB dressyr och hoppa ca 70cm

 

HE

Klara av att rida hästen i en balanserad och för hästen ändamålsenlig form där hästens komfort och utveckling står långt fram i tankekedjan. Ha kunskap om utbildningsskalan för häst. Eleven ska få kunskap om hästens fysiska förutsättningar för arbete. Ha förmågan att hoppa banor med god kontroll över galoppen samt hoppa enkla terränghinder. Eleven ska ha god kännedom om sin sits och kunna arbeta med sin sits/ kropp även utanför ridningen. Vid tävling rida LB/LA dressyr och hoppa ca 80 cm

 

Träningsgrupper

Nivå HD/ HE. Förutsättningen för att deltaga i denna grupp är att man rider i en ordinarie ridgrupp förutom denna. Skapa förutsättning att i mindre grupp få mer utrymme och tillgång till hjälp med sin ridning inom dressyr och hoppning. Möjlighet till tävling sker på våra serietävlingar. Övriga möjligheter till tävling kommer i sådana fall att informeras av den ansvariga ridläraren. Antalet elever i gruppen är sex. Eleven rider varannan vecka på fredagar kl. 17.00 eller 20.00. Intresseanmälan görs via mail till ridskolan.

 

Tävlingsgrupp- Dressyr

Tävlingsinriktad grupp./ mål att tävla LA. Uttagning sker via egen intresseanmälan och en gemensam uppridning då tillfälle erbjuds. Eleven får vid detta tillfälle rida olika typer av hästar och bedöms utifrån detta av gruppens instruktör plus en utomstående ridlärare/ tränare. Gruppen består av fem-sex elever där ca hälften består av juniorer. Tävlar i privathästgruppen vid seriedressyren. Ha möjlighet att kunna tävla på extern tävling. Tränaren/ instruktören gör hela tiden bedömningen om vilka program mm som ska ridas. Eleven rider på söndagar kl.1700.