Ridskolan Stockbys nivåindelning

Ponny

P1 Nybörjare, här lär vi oss alla grunder i stallet och på hästryggen
P2 Skritt och trav utan ledare.
P3 Skritt, trav och galopp.
P4 Skritt, trav och galopp även på de svåra ponnyerna
P5 Alla gångarter och påbörjat sidförande arbete.
P6 Alla gångarter och befäster sidförande arbete.
P7 Befäster samlande arbete.

Stor häst

HA Nybörjare, här lär vi oss alla grunder i stallet och på hästryggen

HB Skritt, trav och galopp. Befäster den lodräta sitsen samt ridning i terräng i skritt och trav

HC Alla gångarter som främjar en god sits/befästa nedsittning och påbörjat lösgörande arbete. Att kunna forma hästen i sidan: ställning/böjning, hoppa i galopp samt ridning i terräng i alla gångarter

HD Att rida hästen i form i skritt och trav och att kunna påverka hästen i galopp. Påbörja förvänd galopp,bakdelsvändning, bana med linjer , kombinationer samt hoppa hinder i terräng

HE Att kunna rida hästen i stadig form. Att befästa rörelserna LA, MSV och bli mer självständig. Hoppa mer tekniska banor med avancerade linjer, kombinationer samt terrängritt