När ni säljer eller köper lektion ska ni tänka på följande:

 

 

 

 

* Ersättarens skall vara på samma nivå som gruppen är på. Inga undantag. mer om nivåer läser du här Ridskolan Stockbys nivå indelning
* Om ersättaren rider 2 lektioner i rad kan vi ej garantera att det blir samma häst. Vi kan heller inte garantera att vi kan hjälpa till med att göra i ordning hästen. Utan det får ersättaren själv lösa.
* Vi har tyvärr ingen möjlighet att dela ut information om eventuella ersättare pga GDPR.
* Vi rekommenderar att ersättaren är medlem i LRF då extra försäkringar finns.
* Ridskolan skall informeras i god tid via mail om vilken ersättare som kommer till lektionen utav innehavaren av platsen.
* Långtidsersättare skall tillsammans med ridskolan godkännas.