Vårterminen börjar lida mot sitt sluta och vi planerar nu inför höstterminen.
Vi hoppas Du vill fortsätta i dina ridgrupper. Om Du vill säga upp Din plats behöver vi få Din uppsägning senast 12 juni, annars fortsätter Ditt abonnemang tillsvidare.

Så här säger du upp din plats
1. Logga in i Hippocrates
2. Under ikonen ”mina aktiviteter” ser Du Din grupp
3. Klicka på den röda knappen längst ut till höger och följ instruktionerna.

Bra att veta inför hösten!
Priset för gruppridning kommer att höjas med ca 3% inför höstterminen.
Första lektionsdag är 14 augusti.
Sista lektionsdag är 22 december.
Lektionerna är inställda 4 november.

Kom ihåg att du får ha ersättare på din plats max 3 gånger per termin.
Behöver du ersättare under en längre tid som t ex vid skada, sjukdom,
graviditet eller en arbetsrelaterad förändring skall du maila kontoret och
få detta godkänt.

Önskemål om byte av grupp till hösten!
Om Du eller Din grupp är aktuell för att byta nivå kommer detta
att ske automatiskt vid terminsskiftet. Du behöver inte tänka på att
ställa dig i kö för en högre nivå. Om du behöver byta riddag eller
vill rida ytterligare tillfällen i veckan mailar du till info@ridskolanstockby.se

Välkommen till en ny ridtermin och hoppas vi ses!

Med vänlig hälsning
Lotta Harlestam
Ridskolan Stockby