Du behåller samma ridtid och dag som under vårterminen såvida du inte överenskommit annat med ridskolans kontor. Som vanligt är det samling senast 20 minuter före lektionens början, vissa grupper samlas något tidigare.

Om du behöver byta riddag eller tid eller har några andra frågor kontaktar du kontoret på telefon 087674200 eller e-post info@ridskolanstockby.se

Fakturan för höstterminen har skickats ut under våren/försommaren. Om du ännu inte fått din faktura hör du av dig till ridskolans kontor så ordnar vi en ny till dig. I bland kan e-postfakturorna fastna i e-postprogrammets skräppostfilter så har du inte fått fakturan i din inkorg kan det vara bra att titta där.

Av din faktura framgår vilken dag och tid din ridgrupp är samt när terminen börjar, slutar och vilka dagar det inte är ordinarie lektionsverksamhet. Det kommer ingen separat kallelse inför terminens start utan all information finns på fakturan och dess bilaga.

Välkommen till en ny ridtermin!