• Om hushållet är satt i karantän vill vi ej att ni kommer till ridskolan.

• Vi uppmanar alla elever att vara extra observanta på er hälsa och vid varje form av hosta, feber,snuva eller influensasymtom stanna hemma till dess att ni är helt friska.

• Elever som har rest i områden där Coronaviruset sprids bör stanna hemma detta gäller under inkubationstiden på 14 dagar från de att man lämnade de aktuella området. Det gäller även om man inte uppvisar symtom.

Allt av respekt och medkänsla för andra elever och medarbetare.