Nu har vi börjat börja skicka fakturor från vårt nya affärssystem – Hippocrates. Var noga med att betala varje faktura till det bankgironummer som är angivet på fakturan samt ange fakturans ocrnummer som betalningsreferens, varje faktura har ett eget unikt ocrnummer.

I elevportalen under ekonomi kan du se dina fakturor och om de är betalda eller inte.