Med anledning av rådande läge med coronaviruset så är clinicen framflyttad till ännu ej fastställt datum.