Regler för avbokning och ersättare

Regler för avbokning och ersättare på Ridskolan Stockby – gäller från VT 2021

 

 1. För att få rida på lektion på ridskolan måste man vara medlem i Lidingö Ryttarförening. Detta gäller såväl ordinarie ridelever som ersättare. Hur du blir medlem i föreningen hittar du här, https://www.lidingorf.se/ansokaommedlemskap/
 2. Kan du ej komma till din ridning ska du meddela detta senast kl. 12.00 samma dag som det gäller.
 3. Du får ha ersättare på din plats max 3 ggr/termin. Behöver du ersättare under en längre tid som till exempel vid skada, sjukdom, graviditet eller en arbetstidsrelaterad förändring så ska du mejla till kontoret och få detta godkänt innan det kan verkställas.
 4. För att få rida som ersättare ska man redan rida på lektion på ridskolan eller stå i kö till ridskolan.
 5. För att få rida som ersättare ska man också rida på samma nivå eller högre än den plats man planerar att rida ersättare på. Ridläraren har rätt att neka ersättaren om denne inte uppfyller kraven.
 6. Ersättare i ponnygrupper ska redan rida hos oss på lektion samt rida på samma nivå eller högre.
 7. Ersättare till träningsgrupper/kombigrupp skall på förhand vara godkänt av ridläraren för gruppen.
 8. En senior får inte rida ersättare på en juniorplats.
 9. En junior ska på förhand ha fått godkänt för att få rida ersättare på en seniorplats.
 10. Har du ersättare på din plats skall detta meddelas av dig som innehar platsen samt vara meddelat till ridskolan via Elevportalen i Hippocrates, senast kl. 12.00 den dagen det gäller. Meddelas det senare har ridskolan rätt att neka ridning för den som kommer som ersättare.
 11. Rider du på flera ridskolor/stall ber vi dig att du byter/tvättar kläder, skor och utrustning mellan stallarna. Detta gäller oavsett smittläge.