Serietävlingar

 

Allmänn information

Serietävlingar inom hoppning och dressyr är en tävlingsserie Ridskolan gör tillsammans med Lidingö Ryttarförening. Under två terminer är det flertalet tävlingstillfällen, vilket betyder att Ni inte måste vara med på varje tillfälle för att lyckas placera Er bra i den totala sammanräkningen. Mer information om respektive gren och regler hittar ni nedan.

Propositoner, Meddelande till ryttare, startlistor och funktionärslistor hittar ni i Kalendern under respektive tävlingstillfälle

Information Seriehoppning

Seriehoppning Precis som i seriedressyren arrangeras seriehoppningen av Ridskolan Stockby i samarbete med Lidingö Ryttarförening. Seriehoppningen är öppen för alla medlemmar i Lidingö Ryttarförening, ryttare på lektionshäst skall ha en plats i ordinarie grupp på Ridskolan Stockby för att få delta. Målet med Seriehoppningen är i första hand en tävling för att lära sig om hur det går till på tävlingar, så som regler, framridning och funktionärsarbete. Vi vill att så många som möjligt skall kunna vara med, om man bara har rid kunskapen som behövs.

Vi har inget krav på tävlingskläder, det du rider i på lektion fungerar lika bra på serie hoppningen också. Serien är en tävling för ridskoleekipage som rids i fyra omgångar där en ryttare på ponny och en på häst utses som vinnare i varje omgång. För att få delta i själva seriehoppningen skall du ha ridit minst en clear round vid ett tidigare tillfälle. Alla ryttare i varje omgång samlar på sig placeringspoäng som räknas ihop och vi får en vinnare av vardera serien. Ju fler omgångar man rider, ju fler poäng ha man chans att rida ihop. För att vinna hela serien skall man ha varit med på alla tre omgångar. Alla tävlar mot alla, ryttarna rider på olika höjd beroende på vilken nivå man rider på. Den mer erfarne ryttaren får rida på en högre höjd.

Hur räknar man ut vinnaren? Den ryttare som har ridit på snabbast tid med minst antal fel vinner serien, ponnyerna tävlar för sig och hästarna för sig. Placeringspoäng delas ut enligt följande:

Vinst = 12 poäng

2:a plats =10 poäng

3:de plats=9 poäng

4:de plats=8 poäng   Osv…

Alla som har startat omgången får minst 1 poäng. Att starta är när du ridit igenom startlinjen för att påbörja din bana, så oavsett om du får noll fel eller om du blir utesluten så har du fått 1 poäng. Vi har även en serie för privatryttare. Där blandar vi ponny- och hästekipage som tävlar mot varandra. Ryttaren väljer sin höjd efter erfarenhet/nivå av de höjder som föreslås. I övrigt gäller samma bestämmelser som för ridskoleekipage. Varje omgång inled med en teorilektion där vi går igenom hur tävlingsdagen genomförs, vilka regler som gäller på tävlingen och annat som är bra att veta för att tävlingsdagen ska bli så bra som möjligt. Det är även en genomgång av det olika funktionärsuppdragen som finns på en tävling. Det är obligatoriskt för alla deltagare att vara med på dessa genomgångar. För att kunna genomföra dessa tävlingar måste alla som deltar också ställa upp som funktionär. Antingen utför du själv din uppgift eller så anmäler du i samband med din anmälan vem som utför din uppgift i ditt ställe. Seriehoppningen är också en förberedelse för klubbmästerskapet i hoppning.

För att få anmäla sig till Klubbmästerskapet i hoppning 2018 måste man ha deltagit och startat minst en omgång av serie hoppningen under hösten2017/våren 2018. I propositionen för respektive omgång av seriehoppning hittar du mer informationen, t ex hur du anmäler dig och vad det kostar.

Information Seriedressyr

Seriedressyren arrangeras av Ridskolan Stockby i samarbete med Lidingö Ryttarförening i Ridskolan Stockbys lokaler och är öppen för alla medlemmar i Lidingö Ryttarförening inklusive LRF:s medlemmar som rider på Elfviks ridskola.

Ryttare på lektionshäst ska ha plats i ordinarie grupp på Ridskolan Stockby för att delta. Elfviks ridskola bestämmer själv vilka regler som gäller för att deras elever ska få delta på deras ridskolehästar och vilka program deras elever får rida.

Seriedressyren är en tävling för ridskoleekipage som rids i fyra omgångar där en ryttare på ponny och en ryttare på stor häst utses som vinnare i varje omgång. Alla ryttare i varje omgång samlar på sig placeringspoäng som räknas ihop. Placering sker efter antalet genomförda omgångar och sedan totalpoäng, därefter får vi en vinnare av vardera serie.  

Alla tävlar mot alla, ryttarna rider olika program beroende på vilken nivå man rider på. Den mer erfarne ryttaren får rida ett svårare program. Vi jämför hur många procent av totalpoängen var och en har ridit ihop.

Ridskoleryttare , regler lagda från föregående säsong
Under seriedressyren 2017/2018 kan man kvalificera sig till att rida ett högre program fr.o.m våren 2018.

Kvalificeringsregler
Om en ryttare uppnår 62% två gånger i rad på föregående tävlingar så får ryttaren, om ryttaren vill, på nästföljande tävling/ tävlingar rida nästa högre program, ridskolan bestämmer vilket program LC:1, LC:2, LB:1, LA:1 och LA:2

Om eleven därefter två följande gånger rider det högre programmet på enbart 57 % två gånger på rad så får man gå tillbaka till ett enklare program.

Placeringspoängen delas ut enligt följande: Vinst ger 12 poäng, andra plats ger 10 poäng, tredje plats ger 9 poäng, fjärde plats ger 8 poäng osv. Alla som fullföljt omgången (dvs ej avbrutit programmet) får minst 1 poäng.

Vi har även en serie för privathästekipage. Beroende på antal starter tävlar ponnyryttare för sig och hästryttare för sig. Vid för få starter i någondera Ponny eller Häst så blandar vi ponny- och hästekipage som då får tävla mot varandra. Ryttaren väljer själv program på lämplig nivå av de tre program som föreslås. I övrigt gäller samma bestämmelser som för ridskoleekipagen.

Varje omgång inleds med en teorilektion för de som inte tidigare deltagit i Seriedressyren där går vi igenom hur tävlingsdagen genomförs, vilka regler som gäller på tävling, vad man ska tänka på när man förbereder sig för att rida program och annat som är bra att veta för att tävlingsdagen ska bli så bra som möjligt. Det är även en genomgång av de olika funktionärsuppdragen som finns på en tävling. Det är obligatoriskt för alla deltagare att vara med på dessa genomgångar första omgången man deltar i Seriedressyren.

Målet med seriedressyren är att ni ska få träna på att tävla och lära er hur det går till på en tävlingsdag. Vi vill att så många som möjligt ska kunna vara med, om man bara har ridkunskapen som behövs. Vi har inget krav på ”tävlingskläder”, det du har när du rider lektion fungerar lika bra på seriedressyren.

För att kunna genomföra seriedressyren måste alla som deltar också ställa upp som funktionärer. Antingen utför du själv din uppgift eller så anmäler du i samband med din anmälan vem som utför din uppgift i ditt ställe. OBS!  Viktigt att finnas på plats i tid för sin funktionärsuppgift så att klassen kan starta på utsatt tid. OBS!

Seriedressyren är också en förberedelse för Klubbmästerskapet i dressyr. För att få anmäla sig till Klubbmästerskapet i dressyr 2019 måste man ha varit med på minst en omgång av seriedressyren hösten 2018/våren 2019.

I propositionen för respektive omgång av seriedressyren hittar du mer information, tex hur du anmäler dig och vad det kostar.

Totalställning i cuperna

 

Totalställning dressyr

LEKTIONSPONNIER POÄNG
Placering Namn Omg 1 Omg 2 Omg 3 Totalt efter 3 omgångar
1. Madeleine Sjöberg 12 12 10 34
2. Julia Lundgren 4 8 12 24
3. Klara Alpen 9 4 8 21
4. Karin Haglund 7 8 5 20
5. Lisa Svensson 8 9 2 19
5. Wilhelmina Stenbeck 10 9 19
5. Julie Boye 5 7 7 19
8. Michaela Rönnmark 3 4 6 13
8. Vendela Haag 6 7 13
10. Smilla Renvall 4 4
11. Adrienne Rönnmark 3 3
12. Iris Ekelund 1 1
LEKTIONSHÄSTAR POÄNG
Placering Namn Omg 1 Omg 2 Omg 3 Totalt efter 3 omgångar
1. Ann Hamler 7 12 10 29
2. Sanna Carling 10 8 7 25
3. Anna Larnelius 8 7 9 24
4. Lenka Prokopec Karlberg 12 10 22
5. Mika Velander 3 5 12 20
6. Jenny Munkelt 4 6 8 18
7. Isabell Lindström 9 9
8. Caroline Cassel 6 6
9. Annica Carlgren 5 5
10. Olivia Ternhem 2 2
11. Kristina Lundström 1 1
PRIVATHÄST/PONNY POÄNG
Placering Namn Omg 1 Omg 2 Omg 3 Totalt efter 3 omgångar
1. Agnes Olofsson 10 9 10 29
2. Lovisa Lundin 9 5 7 21
3. Mimmi Sendelbach 12 8 20
4. Lena Mahlberg 6 9 15
5. Liselott Schillén Wenger 12 12
5. Frida Henriques 4 8 12
5 Julia lundgren 12 12
8. Lisa Burman 10 10
9. Alma Klingström 8 8
10. Alex Westermark 7 7