Ridskolan Stockbys nivåindeling

Ponny

P1 Nybörjare, här lär vi oss alla grunder i stallet och på hästryggen
P2 Skritt och trav utan ledare.
P3 Skritt, trav och galopp.
P4 Skritt, trav och galopp även på de svåra ponnyerna
P5 Alla gångarter och påbörjat sidförande arbete.
P6 Alla gångarter och befäster sidförande arbete.
P7 Alla gångarter och påbörjat högre skolor.

Stor häst

HA Nybörjare, här lär vi oss alla grunder i stallet och på hästryggen
HB Skritt, trav och galopp.
HC Alla gångarter och påbörjat sidförande arbete.
HD Alla gångarter och befäster sidförande arbete.
HE Alla gångarter och påbörjat högre skolor.