Fakturor/kallelse för ht2017

Nu har fakturorna inför höstterminen skickats ut.
Kontakta oss om du saknar din faktura.
Kom ihåg att öppna fakturan som finns som pdf-fil
där finns information inför höstterminen, startdatum,
när det inte är lektioner och när terminen slutar.
Ingen separat kallelse skickas ut.
Ev. uppsägning skall ske skriftligt senast 26/6, 
i annat fall löper abonnemanget vidare och kan
sägas upp tidigast inför vårterminen 2018.
Uppsägning kan ske i undantagsfall vid flytt till
annan ort, graviditet och långvarig sjukdom.
Uppsägningstiden är då en månad och en
administrativ avgift på 100:- tillkommer.